Entropie

Wat is Entropie?

Entropie is een begrip uit de fysica, om preciezer te zijn: de thermodynamica, maar vindt ook een veel bredere toepassing. Onder andere in het kader van ideeën over de dynamiek in een organisatie. Wat mij betreft heel toepasselijk verwoord in een citaat van Peter Markensteijn in ‘Leiderschap en management’: