Zaken fiksen

Er moeten zaken gefikst worden

Ondernemingen kunnen in allerlei stadia verkeren. Elke onderneming heeft met ups en downs te maken. De kans dat u met het laatste van doen heeft terwijl u dit leest is echter iets groter. Er zijn nu eenmaal minder ondernemers die op zoek gaan naar hulp op het moment dat het voor de wind gaat, hoe verstandig dat ook zou kunnen zijn.

Neergang kan met vele oorzaken samenhangen. Uitkomst is echter altijd hetzelfde: te weinig omzet tegenover te hoge kosten. Meestal is het directe en bijzonder vervelende symptoom dat de cashflow een probleem wordt. Dat u uw leveranciers niet meer kunt betalen, of nog erger, uw personeel. Dat zijn de momenten dat u ’s nachts wakker begint te liggen.

Vaak ontstaat dan een neerwaartse spiraal die steeds moeilijker te keren valt. Dan is er behoefte aan radicale maatregelen, misschien wel een turn-around om de koers richting afgrond scherp af te wenden. Bijkomend probleem is dat ondernemers in het nauw vaak minder adequaat optreden, aan charisma inboeten, minder creativiteit aan de dag leggen. Terwijl beide juist hard nodig zijn.

Wat kan er zoal misgaan?

Probleemoplossend vermogen

Dan is er grote behoefte aan de inbreng van probleemoplossend vermogen. Iemand met ervaring, iemand die ‘alles al een keer heeft meegemaakt’. De betiteling die opdrachtgevers onze mensen nog wel eens gegeven luidt ‘fikser’ – we beschouwen het als een geuzennaam. Dat woord geeft vrij doeltreffend aan wat er moet gebeuren: er moeten zaken ‘gefikst’ worden. En over het algemeen binnen vrij beperkte tijd. Afhankelijk van hoe hoog de nood is. Dat kan verschillende vormen aannemen, van coaching en organisatieadvies tot interim management.

De weg omhoog, ‘uit de ellende’ kan net zo gevarieerd zijn als de soorten ‘ellende’ die er zijn. Tot en met een doorstart aan toe. Of zelfs een definitief faillissement van de huidige onderneming. Kern is dat ‘een einde nooit het einde hoeft te zijn’. Er is altijd een nieuw begin, er is altijd hoop.

Interventie gewenst?

Gedegen advies op basis van analyse

Maar vaak hoeft het zo ver helemaal niet te komen. De eerste insteek is uiteraard bij dat faillissement uit de buurt te blijven. Alles er aan te doen de continuïteit weer te herstellen. Dat begint met een analyse van waar de pijn nu eigenlijk zit. Wat zijn de dieper liggende oorzaken die tot disfunctioneren leiden. Maar ook een toetsing van hoe levensvatbaar het huidige verdienmodel eigenlijk is. Zo wordt de mate van ombuiging bepaald. Misschien moet u wel aan een heel andere opzet gaan denken, bijvoorbeeld een franchisemodel, i.p.v. een filiaalketen – bij wijze van voorbeeld.

Vervolgens dient er een plan te komen dat met grote discipline wordt uitgevoerd, waar iedereen aan mee werkt. Het kan zijn dat er voor de uitvoering van dat plan geld uit de markt moet worden opgehaald. Middels bank, investeerder of crowd-funding. Of dat bestaande financiering dient te worden geherfinancierd onder andere condities. Of dat een saneringsronde langs uw huidige crediteuren nodig is. Ook daarin wordt u uiteraard bijgestaan.

Gedegen advies

Een gezonde bedrijfsvoering

Maar misschien verkeert u wel helemaal niet in zwaar weer, gaat integendeel uw onderneming crescendo omhoog. Ook dat brengt weer specifieke vraagstukken met zich mee, die we gevoeglijk scharen onder de noemer ‘luxeproblemen’. Ook deze kunnen echter aanzienlijk zijn.
Of een ervaren hand kan simpelweg voor nog meer versnelling zorgen.

Wat uiteraard ook mogelijk is, is dat u met uw onderneming nog volledig in de startfase zit. Dan behoeft het helemaal weinig betoog dat ervaring cruciaal kan zijn om geen valse start te maken, maar daarentegen in vliegende vaart uit de startblokken te komen.

Contact opnemen

Ervaren adviseur of interim manager aan uw zijde

Vele manjaren ervaring zijn binnen Entropie Advies verzameld aan best practices en over het waarom van het welslagen of falen van plannen en uitvoering. Hierdoor zijn Entropie Advies partners in staat snel tot de aanpak te komen die het meeste oplevert. De expertise en ervaring omvat zowel het bijstaan van grote als kleine bedrijven en organisaties – grote veranderingstrajecten bij corporates als banken en verzekeraars.Denk aan een saneringsronde in het intermediaire kanaal van een grote verzekeraar. En ongeveer hetzelfde in de automotive-branche. Maar ook het vergoten van de winstgevendheid van een veelheid aan MKB bedrijven in diverse segmenten, tot en met b.v. de horeca aan toe.

De aanvliegroute daarbij is een generalistische, dat kan ook niet anders omdat de problematiek, als gezegd, in alle bedrijfsonderdelen schuil kan gaan. Vanzelfsprekend zijn vele vertrouwde specialisten in ons netwerk aanwezig om waar nodig op afroep te worden ingezet.

Gedeeltelijke no cure no pay constructies zijn bespreekbaar.

Maak een afspraak